NURMON KIRKON SEUDUN JA PAPPILAN ALUEEN MAANKÄYTTÖ

Location
Nurmo

Year
2015