SEMINAARIN KOULU AB-OSA

HAASTEET:Vuonna 1979 valmistuneen Opettajankoulutuslaitoksen hallintorakennuksen tilojen muuttaminen vastaamaan alakoulun nykyisiä ja tulevia tarpeita sekä uutta oppimissuunnitelmaa. Tarpeellisten rakenneteknisten korjausten sovittaminen rakennuksen arkkitehtuuriin ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön Seminaarin koulukampuksella.

RATKAISUT:Tilankäyttöä tehostettiin yhdistämällä aikaisempi pitkä keskikäytävä osittain viereisiin tiloihin ja muodostamalla esi- ja alkuopetusryhmille yhteisiä oppimisaulatiloja. Tilojen valoisuutta ja avaruutta parannettiin. Entisen auditorion tilalle toteutettiin kahteen kerrokseen uusia oppimistiloja, jotka ovat kooltaan ja muodoltaan sellaisia, että niiden kalustusta voidaan muunnella. Julkisivumateriaali valittiin siten, että se sopii rakennuksen alkuperäiseen arkkitehtuuriin ja ei kilpaile huomiosta viereisen Seminaarirakennuksen kanssa, joka on suojeltu rakennussuojelulain nojalla.

Sijainti
Hämeenlinna

Vuosi
2020-2023

Laajuus
3800 m2