KAROSEN KOULU

HAASTEET: Uuden opetussuunnitelman luomat tilantarpeet ja tehokkaan, monipuolisen sekä toimivan oppimisympäristön luominen.

RATKAISUT: Ensimmäisiä Suomessa rakennettuja soluperiaatteella toimivia kouluja, keskiössä oleva toiminnallinen tila toimii kulkuväylänä näin käytävän tarvetta vähentäen. Teräksen käyttö rungossa on mahdollistanut monipuolisen arkkitehtuurin ja rakennuksessa on käytetty aiheena metallisen ulkokuoren ja sisätilojen puupinnan välistä vuoropuhelua.

Sijainti
Tampere

Vuosi
2003