NURMON KIRKON SEUDUN JA PAPPILAN ALUEEN MAANKÄYTTÖ

Suunnitelma sisältää Nurmon kirkon ympäristön ja hautausmaan laajennuksen sekä Nurmon pappilan ympäristön maankäyttö- ja maisemasuunnitelmat. Maisemasuunnittelijana toimi SITO / maisema-arkkitehti Marja Oittinen.

Sijainti
Nurmo

Vuosi
2015